Návrh na vklad do katastru nemovitostí je úkon, kterým se provádí změna na listu vlastnictví. Tato situace nastává například při koupi a prodeji nemovitosti, při převodu nemovitosti, ale také při darování nemovitosti. Obecně se jedná o vznik, zánik nebo změnu práv, ale patří sem také promlčení nebo uznání existence či neexistence těchto práv.

Náležitosti návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí

Náležitosti návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí obsahuje zákon č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Pro úspěšné zahájení tohoto řízení musí návrh na vklad do katastru obsahovat údaje o všech účastnících řízení, to znamená o osobách, které jsou účastníky smlouvy (jiné listiny), na jejímž podkladě má být zapsáno právo do katastru. Přestože to není nutné, je vhodné, aby návrh na vklad podali všichni účastníci řízení společně, průběh správního řízení to podstatně urychlí.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí musí obsahovat

  • U fyzických osob – jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo,
  • u právnických osob (které jsou účastníky řízení) – název, sídlo a identifikační číslo,
  • označení katastrálního úřadu (kterému je návrh na vklad určen),
  • označení práv, ( která mají být do katastru zapsána).

Návrh na vklad do katastru nemusíte podávat sami. Pokud se necháte zastupovat, pak bude jeho součástí plná moc. Přílohu může také tvořit nabývací titul, což je listina opravňující prodávajícího s nemovitostí nakládat, a další přílohy dle specifických případů.

Chcete se dozvědět, jaké jsou aktuální úroky u jednotlivých bank. Vyplňte prosím níže uvedený formulář:

Výmaz z katastru nemovitostí

Kromě toho, že jsou práva k nemovitostem vkládána, z katastru nemovitostí lze některé nové skutečnosti také vymazat. Pokud jste nemovitost pomocí hypotéky koupili a svůj hypoteční úvěr tedy máte uhrazený, došlo k zániku věcného břemene, a v katastru nemovitostí lze požádat o výmaz zástavního práva. V tomto případě musíte požádat banku o vystavení kvintace (s úředně ověřeným podpisem), na jehož základě dojde k zániku pohledávky. Katastrální úřad provede výmaz zástavního práva z listu vlastnictví do 30 dnů od doručení žádosti.

Jaká další práva se do katastru nemovitostí zapisují?

Život přináší různé situace. Na to myslí i Zákon o katastru nemovitostí 256/2013 Sb. (katastrální zákon), který v § 11 práva definuje:

a) vlastnické právo,

b) právo stavby,

c) věcné břemeno,

d) zástavní právo,

e) budoucí zástavní právo,

f) podzástavní právo,

g) předkupní právo,

h) budoucí výměnek,

i) přídatné spoluvlastnictví,

j) správa svěřenského fondu,

k) výhrada vlastnického práva,

l) výhrada práva zpětné koupě,

m) výhrada práva zpětného prodeje,

n) zákaz zcizení nebo zatížení,

o) výhrada práva lepšího kupce,

p) ujednání o koupi na zkoušku,

q) nájem, požádá-li o to vlastník nebo nájemce se souhlasem vlastníka,

r) pacht, požádá-li o to vlastník nebo pachtýř se souhlasem vlastníka,

s) vzdání se práva na náhradu škody na pozemku.

Nezapomeňte na novinku, že pro návrhy na vklad do katastru nemovitostí je nutné podávat na stanoveném formuláři, kdy je třeba se řídit podle dalších nových zákonných podmínek.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *