Během sjednávání hypotéky narazíte na spoustu termínů, které nejsou běžně zcela jasné. Mezi ně patří i výraz úroková sazba p.a., jaký je její význam?

Co je úroková sazba p.a.

Termín úroková sazba p.a. se používá i v jiných oblastech finančnictví: p.a. je zkratka latinských slov per annus – v překladu za rok (ročně). Jedná se o úrok za celý rok, jinými slovy peněžitá odměna věřiteli za poskytnutý úvěr za časové období jednoho roku.

Termín p.a. se používá i pro označení výnosu, který je přepočtený na rok. Pokud například vlastníte akcie nebo podílové listy, po přepočtu vám p.a., vám řekne, kolik procent jste vydělali. Ukazatel p.a. také slouží například k porovnání dvou nebo více úrokových sazeb, respektive k porovnání investic, u kterých existují různá časová období platnosti.

Je důležité si pamatovat význam p.a. – roční úroková sazba, jinak vás totiž mohou banky ve svých marketingových materiálech nalákat na nějaký trik.

Úroková sazba za jiné časové období

Je třeba si uvědomit, že banky umí se stejnými čísly doslova čarovat, a úroková sazba p.a., která vás zajímá, se může v jiném podání tvářit zcela jinak. Úrokové sazby lze totiž stanovit i za další časové období:

Chcete se dozvědět, jaké jsou aktuální úroky u jednotlivých bank. Vyplňte prosím níže uvedený formulář:
  • p.a. – roční úroková sazba
  • p.s. – pololetní úroková sazba (per semestre),
  • p.q. – čtvrtletní úroková sazba (per quartale),
  • p.m. – měsíční úroková sazba (per mensem),
  • p.d. – denní úroková sazba (per diem).

Není nic neobvyklého, pokud narazíte například na 2 % p.m. (měsíční), kdy by se mohlo logicky zdát, že vynásobení počtu měsíců za rok bude výsledek 24 % p.a. (roční), ale není tomu tak! Vtip je v tom, že při měsíčním připisování úroků je zahrnut i do jistiny a je okamžitě úročen (tzv. složené úročení). Což logicky platí i naopak.

Pokud tedy banka neuvádí úrokovou sazbu p.a., a vy ji chcete porovnat s úrokovou sazbou jiného finančního produktu, který je prezentován s úročením v jiné časovém období, můžete použít vzoreček:

(1 + i)n

kde platí:

i – výše úroku v desetinném vyjádření
n – je počet období, po jaké bude částka úročena

Význam úrokové sazby p.a. v pásmovém úročení

Banky vás mohou překvapit i jiným trikem, a to u vkladů. Přestože uvádí úrokovou sazbu p.a., úrok rozdělí podle výše vkladů, která jsou předem rozdělena do určitých pásem. Například u částky do 3 mil. Kč je úrok stanoven na 2 % p.a., ale u částky nad 3 mil. Kč je úrok stanoven pouze na 1,5 % p.a. V takovém to případě běžný klient průměrnou úrokovou sazbu p.a. není schopen zjistit.

Pokud hledáte nějaký základní ukazatel ceny úvěru, podívejte se a srovnejte si roční procentní sazby nákladů (RPSN). Tento údaj nabízí snadnou a rychlou orientaci v nabídce mnoha úvěrů od různých finančních institucí.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *