Návrh na vklad do katastru nemovitostí je úkon, kterým se provádí změna na listu vlastnictví. Tato situace nastává například při koupi a prodeji nemovitosti, při převodu nemovitosti, ale také při darování nemovitosti. Obecně se jedná o vznik, zánik nebo změnu práv, ale patří sem také promlčení nebo uznání existence či neexistence těchto práv. Náležitosti návrhu na vklad práva do katastru...

Celý článek