Hypoteční zástavní listy patří mezi jedny z nejbezpečnějších investičních instrumentů. Pomocí hypotečních zástavních listů můžete vydělávat. Chcete vědět jak?

Co jsou hypoteční zástavní listy?

Hypoteční zástavní listy (HZL) jsou dluhopisové cenné papíry s pevným úročením, které jsou emitovány hypoteční bankou. Jsou kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů a jejich cílem je získat finanční prostředky. Pro řádné krytí je jmenovitá hodnota hypotečního zástavního listu maximálně 70% zástavní hodnoty nemovitosti. Vedle toho existuje také tzv. náhradní krytí představující vysoce likvidní a bonitní prostředky (státní dluhopisy, vklady u ČNB, hotovost apod.). Na dodržování podmínek evidence hypotečních zástavních listů dohlíží Česká národní banka.

Proč se zajímat o hypoteční zástavní listy?

Hypoteční zástavní listy jsou ideální pro konzervativní investory, protože HZS přináší jistotu – jsou totiž kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů a zástavními právy těchto nemovitostí. Fixní úrok platí po celou dobu trvání HZL a hlavně: jedná se o čistý výnos, neboť úrok HZL nepodléhá dani z příjmu (na rozdíl od termínovaných vkladů nebo vkladních knížek). Hypoteční zástavní listy patří mezi veřejně obchodovatelné cenné papíry, což vám umožňuje je kdykoli prodat.

Chcete se dozvědět, jaké jsou aktuální úroky u jednotlivých bank. Vyplňte prosím níže uvedený formulář:

Jak jsou je stanoveno úročení HZL?

Emitující banky mohou úrokovou sazbu hypotečních zástavních listů stanovit podle několika kritérií. Nejčastěji jsou úroky stanoveny v předem dané a pevné výši. Výnos je pak vyplácen zpětně jednou ročně. Není to ale pravidlem, úročení může být stanoveno dle sazby PPRIBOR apod.

Kde hypoteční zástavní listy nakoupit?

O možnosti nákupu hypotečních zástavních listů se můžete informovat na pobočce banky, která je vydala, ale s hypotečními zástavními listy se běžně obchoduje na pražské burze nebo na RM-Systému, takže na těchto trzích k nim máte běžný přístup. Hypoteční zástavní listy je možné zakoupit obvykle v nominální hodnotě od 10 000 Kč.

Pokud jste fyzická osoba, k nákupu HZL budete potřebovat občanský průkaz, eventuelně výpis z majetkového účtu Střediska cenných papírů. Pokud ale budete hypoteční zástavní listy pořizovat jakožto právnická osoba, budete potřebovat výpis z obchodního rejstříku a navíc plnou moc k zastupování. Platit můžete jak běžným převodem z účtu, tak hotově.

S hypotečními zástavními listy můžete obchodovat sami, ale pokud nemáte dostatek zkušeností nebo času, je vhodné využít služeb obchodníků s cennými papíry. Je totiž třeba sledovat trh, a zjišťovat, jaká banka právě hypoteční zástavní listy vydala a jak vysoká úroková sazba byla stanovena. Obchodníci s cennými papíry pak budou sledovat trh za vás a ve vhodnou chvíli koupi zprostředkují.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *