Společné jmění manželů (SJM) představuje specifickou formu spoluvlastnictví, které vzniká uzavřením manželství. Vzniknout může pouze mezi manžely, má vlastní úpravu odlišnou od obecného spoluvlastnictví a existuje ve více formách.

Společné jmění manželů a nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník (NOZ) navazuje na stávající právní úpravu, kdy nově specifikuje společné jmění manželů (dříve bezpodílové spoluvlastnictví manželů) a přináší jeho modifikace. Nově spadá společné jmění manželů pod režim zákonný nebo režim smluvený (případně pod režim založený na soudním rozhodnutí).

Nové SJN: pozor na finanční závazky a dluhy

Dluhy a finanční závazky vznikají během manželství zcela běžně. Novinkou v oblasti společného jmění manželů je změna v chápání dluhů jednoho z manželů. Do této chvíle byly součástí společného jmění veškeré závazky, které vznikly za trvání manželství. Nově se sem ale započítávají i závazky a dluhy převzaté. To znamená takové závazky, o kterých jeden z manželů neměl ani tušení. Typickým příkladem je úvěr, který bývá pro druhého partnera mnohdy velkým překvapením. Novinkou (ve srovnání s bezpodílovým spoluvlastnictvím manželů, kdy do BSM nepatřily práva) je tedy i to, že do společného jměním manželů patří nejen dům, ale i hypotéka na tento dům. Naopak, výjimku tvoří dluhy veřejnoprávní, tedy například dluh na daních, které podle NOZ do společného jmění manželů nespadají.

Chcete se dozvědět, jaké jsou aktuální úroky u jednotlivých bank. Vyplňte prosím níže uvedený formulář:

Společné jmění manželů a hypotéka

Do společného jmění manželů spadá kromě dědictví a darů vše, co manželé za trvání manželství nabyli, což se tedy týká i hypotéky. Zde je dobré vědět, že společné jmění manželů v den rozvodu zaniká a vypořádává se po něm, na což mají bývalí manželé tři roky. Řešením by bylo předčasné splacení hypotéky, ale obvykle je nutné čekat, až skončí fixační období. Pak nastává problém, kdo bude hypotéku dál splácet, protože platí pravidlo, že za dluhy, které vznikly za manželství, stále odpovídají oba partneři. Navíc banka ve většině případů převod splátek hypotečního úvěru jen na jednoho z bývalých manželů neodsouhlasí, což tvoří další velkou komplikaci, i když se oba v otázce splácení hypotéky dohodnou.

Zúžené společné jmění manželů

Manželé mohou společné jmění kdykoli během trvání manželství zúžit, a to dokonce ještě před vznikem tohoto manželství. V tomto případě by ale nebyla platná ani písemná smlouva mezi manželi, pokud by nebyla vyhotovena ve formě notářského zápisu. Smlouva o zúžení společného jmění manželů může vše elegantně vyřešit. Lze v ní totiž upravit rozsah nejen existujícího majetku a finančních závazků, ale i těch budoucích. Tímto způsobem lze ze společného jmění manželů vyjmout i hypotéku. Tato smlouva je účinná až v okamžiku vkladu do katastru nemovitostí.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *