Termín jistina patří do slovníku, který se týká financí, tedy úvěrů a dalších typů půjček. S výrazem jistina se tedy běžně setkáme nejen u hypotečních úvěrů.

Co je jistina

Jistina je součástí každé půjčky. Jedná se o finanční obnos, kterou věřitel dlužníkovi poskytl (částku kterou jste si půjčili), či se jedná o částku, která tvoří vklad. Jistina tvoří základní částku úvěru, ke které se následně připočítávají úroky, které tvoří odměnu věřiteli za poskytnutou službu. Existují i další typy úroků (příslušenství), jako například úroky z prodlení (poplatek z prodlení), které v případě opožděné platby může věřitel vyžadovat. Také tyto typy úroků tvoří příslušenství jistiny.

Splátky jistiny mohou být konstantní, ale velmi často jsou při poskytování úvěru používány tzv. anuitní splátky. Tyto splátky se mohou zdát dlužníkovi na první pohled v neměnné výši, ale pokud se změní výše úrokové sazby, doba splatnosti úvěru, nebo dlužník věřiteli uhradí mimořádnou splátku, poměr jistiny a úroků se změní. Úvěr je zcela splacen v okamžiku, kdy se výše jistiny rovná nule.

Splácení jistiny a úroku – co se splácí dřív?

Pokud splácení úvěru probíhá v řádných splátkách, poměr jistiny a úroku se mění podle daného vzorce a dluh je v klidu umořován. Pokud ale dlužník přestane věřiteli platit, může nastat problém s určením pořadí uspokojení jistiny (tedy samotného dluhu) a příslušenství, kam patří výše zmiňované úroky nebo sankční poplatky z prodlení. Jinými slovy, vyvstává otázka – co vlastně dlužník do této chvíle splácel? Jistinu nebo úrok? Ke které části závazku budou úhrady dlužníka připočítány? K jistině dluhu, nebo budou považovány za úhradu příslušenství?

Chcete se dozvědět, jaké jsou aktuální úroky u jednotlivých bank. Vyplňte prosím níže uvedený formulář:

Ačkoli je to překvapující, odpověď na tuto otázku není až tak jednoznačná, neboť jiná situace platí, pokud jde o úhradu úvěru, který svým vztahem podléhá v občanskoprávní úpravě. Jiná situace může platit, pokud se vztah posuzuje podle obchodního zákoníku.

V praxi není odpověď jednoznačná

Mnoho dlužníků přijme prostý fakt a požadavek věřitele, že nejprve je hrazeno příslušenství, a až poté samotná jistina. Praxe ale ukazuje, že toto platí v každé situaci a paušálně. Podle již proběhlých soudních rozhodnutí se totiž může stát, že toto pořadí si nakonec určuje sám dlužník, což pro něj může být výhodné. Určení, zda započítávat již provedené platby na úhradu příslušenství nebo na vyrovnání jistiny dluhu ovlivní i šikovný právník, který může počítat s promlčením pohledávky věřitele.

Co říkají pravidla pro obchodní vztah

Pravidla pro obchodní vztah říkají, že pokud dlužník své závazky vůči věřiteli neplní, nejdříve je splatné jeho příslušenství, teprve poté závazek. Pokud tedy není určeno jinak, při plnění finančního závazku se při úhradách započítávají nejdříve úroky a poté jistina.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *