Slyšeli jste někdy o pojmu dluhová služba? Pro nezasvěcené může být tento pojem zavádějící, a snad připomínat službu na oddlužení. Pravda je úplně jinde a dokonce se nejedná o žádnou službu. Dluhová služba představuje náklady na správu dluhu, především tedy na zaplacení úroků z úvěrů a souvisí s bonitou dlužníka. Dluhová služba se netýká pouze hypoték (nebo úvěrů obecně), ale uvádí se i v souvislosti se státním dluhem. Nás ale dluhová služba zajímá především v souvislosti s poskytováním hypotečních úvěrů.

Co je to dluhová služba?

Dluhová služba je poměr všech splátek dlužníka (klienta banky) k jeho celkovým příjmům. Pro bližší představu lze jako příklad uvést klienta, jehož měsíční příjmy činí 25 000 Kč, a jehož souhrn všech splátek úvěrů činí 5 000 Kč. Tento klient má dluhovou službu 20 % (5 000 / 25 000).

Dluhovou službu lze definovat jako

  1. Částka všech závazků k určitému datu.
  2. Souhrn plateb představujících splátky dluhu (jistiny) a úroků za určité období.

K čemu parametr dluhová služba slouží?

Pokud se alespoň minimálně zajímáte o podmínky získání hypotečního úvěru, respektive o tom, jak banky určují bonitu klientů, pak zjistíte, že drtivá většina bank rozlišuje, zda o hypotéku žádáte jako jedinec (myšleno člověk žijící sám), nebo rodina. Podle dostupných zdrojů tvoří výjimku pouze LBBW, Raiffeisenbank a Česká spořitelna. Pro tyto uvedené banky nehraje počet lidí v rodině zas tak zásadní roli. Při posuzování bonity je pro ně mnohem důležitější parametr: dluhová služba. Ano, tomu lze velmi dobře rozumět, poměr dluhů k celkovým příjmům domácnosti je při určování bonity klienta jistě velmi relevantní parametr.

Chcete se dozvědět, jaké jsou aktuální úroky u jednotlivých bank. Vyplňte prosím níže uvedený formulář:

Zneužití dluhové služby v praxi

Představte si modelovou situaci: navštívíte banku, kde uvažujete o podání žádosti o hypotéku. Nejdete přímo žádat, pouze se jdete informovat, zda teoreticky existuje nějaká šance vzít si hypotéku, dejme tomu na 2 mil. Kč. Bankéř mimo jiné učiní dotaz na registry a označí vás jako žadatele. Dozvíte se, co potřebujete (tedy, že zde budete úspěšní). Vy ale hledáte lepší podmínky, a proto se pro jistotu jdete zeptat do další banky se stejným dotazem. Zde ale vaši žádost po nahlédnutí do registrů okamžitě zamítnou, protože se zdá, že žádáte o 4 mil Kč. Vaše dluhová služba je příliš vysoká. Jak je to možné? První bankéř jednoduše dotaz nezrušil. Pojistil si, že se do jejich banky vrátíte, protože ona banka je přece přátelská, nejvstřícnější a jediná, kdo je ochotná vám pomoci…

Další zajímavý případ může nastat také v případě, pokud nevhodně zvolíte skladbu vlastních zdrojů. Nejprve je schvalován překlenovací úvěr stavebního spoření a pak hypotéka, kdy dluhová služba nesmí přesáhnout 50% příjmů. V případě problémů je v tomto případě vhodné kontaktovat finančního poradce.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *