Cena nemovitosti se obvykle zaměňuje s hodnotou nemovitosti. Pokud přibereme pojmy jako obvyklá cena nemovitostí, zjištěná cena a tržní hodnota, jako laik už se zřejmě ztrácíte. Ale tak složité to zase není… Co je cena obvyklá Stejně jako se zaměňují pojmy znalec a odhadce, tak je nejasno i při výkladu pojmu obvyklá cena nemovitosti. Cena obvyklá je ve své podstatě tržní cena, a tuto cenu mohou obsahovat...

Celý článek