Podílové spoluvlastnictví je podobným právním institutem jako společné jmění manželů. Na rozdíl od něj ale nemusí vzniknout pouze mezi manželi. Podílové spoluvlastnictví nemovitosti Podílové spoluvlastnictví je stav, kdy například jednu nemovitost (ale nemusí jít pouze o nemovitost) vlastní hned několik spoluvlastníků, přičemž tato nemovitost není fakticky rozdělena. Často se to týká například...

Celý článek