Společné jmění manželů (SJM) představuje specifickou formu spoluvlastnictví, které vzniká uzavřením manželství. Vzniknout může pouze mezi manžely, má vlastní úpravu odlišnou od obecného spoluvlastnictví a existuje ve více formách. Společné jmění manželů a nový občanský zákoník Nový občanský zákoník (NOZ) navazuje na stávající právní úpravu, kdy nově specifikuje společné jmění manželů...

Celý článek